Slovenia

SLOVENSKI  »HUB«  MNOŽIČNEGA FINANCIRANJA

AKTIVNOSTI IN MREŽA

Konec leta 2017 smo ustanovili slovenski »HUB«  množičnega financiranje, s katerim želimo vzpostaviti točko informiranja in znanja. V okviru »HUB-a« lahko vse pomembne zainteresirane strani za množično financiranje dobijo informacije o razvoju množičnega financiranja v Sloveniji in v Srednji Evropi brezplačno.

Slovenski »HUB« množičnega financiranja je prvi tovrstni HUB, zato smo k sodelovanju povabili strokovnjake in institucije, ki delujejo na področju množičnega financiranja, da bi postali del naše mreže informacij in znanja.

Potential Partners:

IZOBRAŽEVALNE VSEBINE O MNOŽIČNEM FINANCIRANJU ZA START-UP IN MSP PODJETJA

KONTAKT :

E-zavod

www.ezavod.si

CILJNE SKUPINA :

 • Inovativna zagonska podjetja, podjetniki in MSP
 • Posamezniki
 • Podporne institucije
 • Vlagatelji
 • Oblikovalci politik

NAČRTOVANI DOGODKI :

Trenutno ni načrtovanih dogodkov.

Cilji delovanje:

 • Nadaljevati dialog z odgovornimi zainteresiranimi deležniki na področju množičnega financiranja, z namenom podpirati množično financiranje kot ključno alternativno finančno orodje za prihodnji inovativni razvoj start-up in MSP podjetij v Sloveniji.
 • Povečati razumevanje ključnih značilnosti in vloge množičnega financiranja pri podpori vseh vrst podjetništva, kulture in ustvarjalnosti.
 • Okrepiti obstoječo mrežo podpornikov množičnega financiranja (institucije in strokovnjake).

Skupaj z mrežo partnerjev v okviru »HUB«-a izvajamo naslednje podporne dejavnosti:

 • Zagotavljanje stikov in informacij o podpornih organizacijah, strokovnjakih in platformah v Sloveniji, ki ponujajo storitve množičnega financiranja.
 • Organizacija dogodkov z drugimi zainteresiranimi stranmi na področju množičnega financiranja (okrogle mize, delavnice, srečanja).
 • Sodelovanje z drugimi projekti / institucijami, povezanimi z množičnim financiranjem
 • Priprava projektnih predlogov s transnacionalno mrežo partnerjev, povezanih z inovacijami in podjetništvom, vključno z množičnim financiranjem kot poslovnim orodjem.
 • Sodelovanje na mednarodnih in nacionalnih dogodkih, povezanih z inovativno podporo množičnemu financiranju.
 • Podpiranje in uvajanje izobraževalnega programa za množično financiranje na nacionalni ravni.