Czech Republic

Crowdfundingový hub České Budějovice vznikl v rámci projektu CROWD-FUND-PORT a jeho hlavním cílem je poskytnout základní informace o crowdfundingu, o všech jeho podobách a poskytnout kontakty na odborníky v jednotlivých oborech.

Cílovou skupinou našeho hubu je kdokoliv, kdo se zajímá o fenomén crowdfundingu, ať už z jakékoliv strany. Mohou to být třeba jen zájemci o financování zajímavých nápadů, investoři, ale především cílíme na ty, kteří o nějakém způsobu využití crowdfundingu uvažují a mají zájem realizovat kampaň. Ať už za účelem získání finančních prostředků, marketingového průzkumu či zpětné vazby od potenciálních zákazníků nebo prostě jen chtějí vyzkoušet, jestli je jejich nápad životaschopný.

Zvláštní pozornost pak věnujeme podpoře malých a středních podnikatelů, na které byl celý projekt zaměřen. Po záměry právě této cílového skupiny je crowdfunding zvlášť vhodný, nebo nejenže může přinést tolik potřebný kapitál pro další rozvoj, ale poskytuje zpětnou vazbu, která je v podnikatelském prostředí neocenitelná.

Web: http://rera.cz/crowdfunding_hub.html

Contact:

Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s.

Boženy Němcové 49/3

370 01 České Budějovice

Česká republika / Czech Republic

info@rera.cz

www.rera.cz

Potential Partners:

TRÉNINKOVÝ MATERIÁL PRO CROWDFUNDING MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ