Croatia

Crowdfunding Hub Zagreb – Aktivnosti i mreža partnera

Crowdfunding Hub Zagreb pokrenut je s misijom niveliranja postojećih izazova vezanih uz grupno financiranje u Hrvatskoj, koji su istaknuti u Hrvatskom akcijskom planu za podršku crowdfundingu (Akcijski plan). Oni proizlaze iz nedostatka prepoznatosti fenomena u strateškim razvojnim dokumentima, što rezultira nedovoljnim umrežavanjem i poduzetničkim potpornim strukturama, kao i oskudnim mogućnostima obrazovanja.


Imajući to u vidu, misija Crowdfunding Hub Zagreb je naglasiti potrebu za prepoznavanjem crowdfundinga u strateškim ciljevima te osmisliti provedbu konkretnih mjera za minimiziranje postojećih prepreka. Njegov primarni cilj je osigurati vidljivost primjera dobre prakse, pružiti potporu u smislu konzultacija za crowdfundere, povezati različite dionike, ali i osigurati obrazovanje o crowdfundingu.


Sadašnja mreža partnera uključuje institucije kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori i akceleratori, postojeći hubovi, agencije za financiranje, mediji, škole i sveučilišta, banke te društveno odgovorne tvrtke (primjerice ACT Grupa).


Specifična uloga u mreži posvećena je ZICER-u (Zagrebački inovacijski centar), s kojim je Hub uspostavio čvrstu suradnju u smislu obrazovnih aktivnosti vezanih uz crowdfunding u vidu niza savjetodavnih usluga za mala i srednja poduzeća te provedbe zajedničkih tematskih događanja.


Ciljne skupine Crowdfunding Hub Zagreb su mala i srednja poduzeća s potrebom za alternativnim financiranjem, dionici iz nacionalnog, regionalnog i lokalnog ekosustava za grupno financiranje kao što su konzultanti, stručnjaci, entuzijasti, građani (iz ruralnih i urbanih područja), kreatori politika te nevladine organizacije.


Hub nudi redovite usluge kao što su organiziranje skupova za financiranje crowdfundinga, promocija primjera najbolje prakse, predavanja, radionice, seminari, savjetovanje s malim i srednjim poduzećima i nacionalnim dionicima, promocija i komunikacijske aktivnosti hrvatskih crowdfunding kampanja.

kontakt:

Damir Soh
damir@brodoto.com


ciljana skupina:

Ciljne skupine Crowdfunding Hub Zagreb su mala i srednja poduzeća s potrebom za alternativnim financiranjem, dionici iz nacionalnog, regionalnog i lokalnog ekosustava za grupno financiranje kao što su konzultanti, stručnjaci, entuzijasti, građani (iz ruralnih i urbanih područja), kreatori politika te nevladine organizacije.

PRIRUČNIK GRUPNOG FINANCIRANJA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

nadolazeći webinar: